Om Dr. Singh
Kundfeedback
Övriga produkter
Vanliga frågor
Kontakt
Norwegian
Danish
Har du levt förut ??
Vem var du då?

Svara på 7 frågor
och få reda på det !

www.reinkarnation.se
Reinkarnation = Själavandring
Dr. Aseem Singh, astrolog
Dr. Aseem Singh, astrolog

Svara ärligt på alla frågor!

 1 •  
Har du känt igen dig på platser där du bevisligen aldrig har varit ??
Ja     Nej     Kanske

 2 •  
Har du känt dig dragen till något särskilt område eller en viss tidsepok ??
Ja     Nej     Kanske

 3 •  
Har du personlighet, intressen eller egenskaper som inte verkar komma från dina föräldrar och som du inte heller kan förklara med påverkan eller uppfostran ??
Ja     Nej     Kanske

 4 •  
Har du fobier eller rädsla för något som du inte kan förklara var du fått det ifrån??
Ja     Nej     Kanske

 5 •  
Har du drömt om platser som verkar naturligt bekanta i drömmen men inte när du är vaken ??
Ja     Nej     Kanske

 6 •  
Har du återkommande drömmar som liknar varandra i situationen eller omgivningen ??
Ja     Nej     Kanske

 7 •  
Har du känt för någon människa så, som om ni skulle ha träffats förut fast ni inte har det ??
Ja     Nej     Kanske

Har du levt förut ??Det kostar ingenting att testa och medför inga som helst förpliktelser från din sida.